... mødested for den lokale kulturarv

Stacks Image 0
Årbogen 2013

er udkommet.

Den kan afhentes på kontoret, samtidig med at kontingentet for 2014 betales. (Medlemmer, som har angivet, at de vil have den tilsendt, vil få Årbogen tilsendt)

Stacks Image 40
Der er udsendt Meddelelser til Medlemmerne for Foråret 2014

Yderligere eksemplarer kan afhentes på kontoret.

Læs fyldig omtale af arrangementerne i Meddelelser
Forår 2014Referat fra generalforsamlingen i RAHS tirsdag den 11. marts 2014

1. Valg af dirigent: Palle Kirk
2. Bestyrelsens beretning: Godkendt
3. Kassererens beretning: Godkendt
4. Forslag: Ingen
5. Fastsættelse af kontingent: Godkendt 250,- kr
6. Valg til bestyrelsen: Tove Bakke Laursen - Bodil Nielsen - Kurt Nørgaard
Suppleanter: Knud Mogensen - Hans Andersen
7. Valg af revisorer: Jan Nielsen
Suppleant: Ole Husum Sørensen
8. Afskedsord og gave til Per Boysen

Alle Randers Amts Historiske Samfunds foredrag afholdes i Helligåndshusets Store sal.
Medlemmer gratis, ikke medlemmer 40,00 kr
.


Næste Arrangement:

Tirsdag den 15. april kl 19.00
Marie Grubbe
Ved Sognepræst Erik Johansen
Kommende arrangementer


Onsdag den 30.april kl. 14.00 - 16.00
Bunkeren Vestre Bakkevej
Kun for medlemmer

Torsdag den 22. maj kl. 9.00 - ca. kl. 17.00

SOMMERTUR TIL FORSKNINGSCENTER FOULUM
Sidste tilmelding til kontoret:
Tirsdag den 20. maj kl 17.00
Kr. 300,- for bus og mad. Drikkevarer for egen regning.
Stacks Image 1

Ny bog i Herregårdsserien

Bogen om Stenalt er nr. 5 i Randers Amts Historiske Samfunds herregårdsserie, der omfatter Fussingø, Rosenholm, Gl. Estrup og Overgaard.
Bøgerne behandler herregården i et helhedsperspektiv, der omfatter både historien, ejerne, godsernes drift, bygningernes særpræg og indretning samt den kunsthistoriske side af livet på en herregård i fortid og nutid.

Denne bogs forfattere er: Arkitekt Jørgen Overby, lektor Hans Bjørn, godshistoriker Jens Villiam Jensen, godshistoriker Jens Skriver, kunsthistoriker Lise Gotfredsen, ejerne af Stenalt Dorte Mette Jensen og Arne Fremmich, skovridder Niels Terp-Hansen og kunsthistoriker Claus M. Smidt. Redaktion: Palle Kirk

Bogen er med mange farvebilleder og en række historiske fotos af ejerne og livet på Stenalt. Den er på175 sider.

Bogen koster kr. 280,- og kan bestilles på telefon 86 43 02 11 (telefonsvarer tager imod besked) eller købes på kontoret: Erik Menveds Plads 1, 8900 Randers C. Åbent tirsdage kl. 15-17.

Bogen kan også købes i boghandelen.